Filter

Aasta

Uudised

Duroc Machine Tool OÜ osaleb EU48685 Tarkade tootmis- ja materjalitehnoloogiate arenduskeskuse uuringus

Avaldatud: 2017.01.16 i Pealeht

EU48685 Smart manufacturing and material technologies competence centre

Rakendusuuring: Modulaarse multifunktsionaalse robot-üksuse arendus (alamprojekt PR2.2.1)
Applied research: Modular multifunctional robot-cell design
(sub-project PR2.2.1)

Alamprojekti teostamise periood: 01.07.16.-31.12.19.

Toetuse summa: 31500 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus
Rekonfigureeritav robotpõhine tootmine peab olema võimeline kiireteks muutusteks oma struktuuris ja funktsionaalsuses, et reageerida kiiresti tootmisvõimsuse muutustele ja äkilistele turumuutustele. Alamprojekti sisuks on integreeritud modulaarsete multifunktsionaalsete robot-üksuste arendamine, mis hõlmab robotüksuste optimaalse disaini mudelite ja nende funktsionaalsuse arendamist, kulutõhusate robotüksuste lahenduste väljatöötamist ja uute väljakutsete arendamist robotitel põhineva tootmise jaoks, mis suurendab tootmise paindlikkust ja tootlikkust ning lihtsustab robotipõhiste lahenduste kasutamist VKEdes.

Alamprojekti eesmärk ja tulemus
Alamprojekti peamiseks eesmärgiks on tarkade robot-üksuste integreeritud moodulite väljatöötamine ja nende efektiivne rakendamine VKEde erinevates tootmisprotsessides. Alamprojekti tulemused:
–    targa robot-üksuse sobivuse ja valiku metoodika ja analüüs VKEdele;
–    Robotpõhise töökoha integreeritud kasutamise funktsionaalsuse ja töökorralduse kirjeldus ümberkonfigureeritavas tootmises;
–    Robot-üksuse platvormi kontseptuaalse lahenduse väljatöötamise metoodika.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.