Teenindus ja hooldus

Teenindus – oluline osa masina investeeringul!

Duroc Machine Tool omab kogenud ja oskusliku teenindusorganisatsiooni. Teenindus hõlmab remonti, hooldust, väljaõpet, programmeerimist. Masin, mis on soetatud ettevõttelt Duroc Machine Tool, peab tagama pideva lisandväärtuse kogu oma tööaja jooksul.

PINGI INSTALLEERIMINE

Teeme teiega koostööd masina paigaldamise päevast alates. Installerime masina ning seadistame selle optimaalseks tööks. Seejärel teeme personalile väljaõppe nii masinaga töötamise kui ka hoolduse osas.

Tagame  masina pideva töösoleku

Koostöös oma tarnijatega oleme välja töötanud hooldusrutiinid, et vältida masina seisuaega. Seetõttu võime pakkuda täiuslikku teenuslepingut, mis sisaldab nii preventatiivset hooldust kui ka tarkvara uuendusi. Teenusleping tagab teile töökorras masina.

Täieliku kindluse tagab teenusleping

Teenusleping kindlustab teid ka sel puhul, kui masina töös tekib ootamatu tõrge. Tunneme teie masina iga väiksematki detaili ja teame, mida on masina parandamisel varem ette võetud. Seepärast võite olla kindlad, et teie tööpink on peagi tootmises tagasi.

Teenindusjuht

Ormi Klein

+372 5625 7731
ormi.klein@duroc.com